Pro vaši duši

„Přebývat ve své unikátnosti a umožnit to samé i ostatním
vede ke skutečné jednotě.“

Jinou cestou

Mnoho mentorů, koučů, manažerů, psychologů, duchovních učitelů poskytuje různé seberozvojové metody a nástroje. Máme racionální psychologii, ale i proudy psychologie, které se nebrání spirituálnímu rozměru. Některé čerpají inspiraci z východních nauk a aplikují na své metody dávná moudra a meditační techniky. Existují také komunity, duchovní nauky s konkrétním náboženským rámcem, slibující ukončení utrpení, šťastný život a spásu.

K sobě

Můj přístup není ani jedno. Nenásleduji žádnou konkrétní tradici a metodu. Sleduji vývoj moderní psychologie, pracuji se stavy rozšířeného vědomí a vedle toho se pečlivě věnuji studiu starých indických učení a mistrů (sankhja, jóga, vedánta), jejichž učení nabízí důkladný a unikátní vhled do lidské psychologie, existenciálních otázek a spirituality.

Nezaobírám se sférami ezoterických nauk, léčením energií a čaker, ale snažím se propojit oblasti rozumové, emocionální i spirituální. Pobízím k cestě vedoucí k autentičnosti, sebeurčení a plnému vyjádření vlastní lidské i duchovní existence – cestě, která nás má vést pouze k tomu, co skutečně jsme. Nestavím radikální rozdíl mezi racionální psychologií, vědou, kosmologií na jedné straně a poznáním sebe sama, přírody a Boha na straně druhé.á

Sezení - poradenství

Nabízím individuální podporu, poradenství a prostor, ve kterém můžeme společně prozkoumat a porozumět obtížím, kterým čelíte. Pomáhám v oblastech, jako jsou životní krize, úzkosti, nenáboženská spiritualita, existenční otázky života, hledání vztahu se sebou samým, sebepřijetí, sebedůvěra, integrace psychedelických prožitků.

 

Sídlím v Plzni poblíž lesa. Je možné setkat se v místnosti, kde pracuji, nebo při vhodném počasí pobýt v klidném prostředí lesa a pokud jste z daleka tak můžeme komunikovat online. Může se jednat o 6 až 12 setkání, dle domluvy. Délka jednoho setkání či sezení je 60 minut. Před prvním setkáním proveďte prosím osobní soupis požadavků a potřeb a zašlete mi ho emailem (viz kontakt). To mi pomáhá pochopit, kdo jste a v co doufáte. V emailové korespondenci mohu mít pak na vás několik doplňujících otázek. 

Spirituální krize

Nabízím podporu těm, kteří prožívají krizi víry a hledají něco, co přesahuje parametry organizovaného náboženství. Pomáhám s dekonstrukcí náboženských chybných vzorců, které mohou být usazené hluboko v podvědomí a ovlivňovat způsob myšlení a chování člověka. Pomáhám lidem s rozvíjením nových způsobů nenáboženských, neideologických vzorců myšlení pro pěstování smysluplného života a pohody.

Stres - úzkosti

Pokud se někdy budete cítit osamělí, v depresi nebo ve stresu po delší dobu, vězte, že nejste sami. Úzkost i strach jsou přirozené emoce. Tyto emoce mohou být v určitých situacích i užitečné. Ale příliš mnoho úzkosti, držící se vás dlouhou dobu, může mít negativní dopad na váš život, emocionální pohodu i fyzické zdraví. Můžeme společně vaše vnitřní obavy uchopit a najít cestu, jak s nimi pracovat.

Existenciální tíseň

Pozemská konečnost je tématem společensky tabuizovaným a stigmatizovaným. Existenciální tíseň bývá často umlčovaná, vytěsněná a schovaná v našem podvědomí. Kořenem existenciální tísně a často i mnoha obav a úzkostí je strach ze smrti. Psychologové doporučují zaměřit se na věci, které nás baví, vést si deník, smířit se s nejistotou. To je však jen odsouvání problému, které pomáhá jen dočasně. Otázka konečnosti, a smyslu toho proč jsme zde, zůstává nezodpovězena. Jste konfrontováni s tématem smrti či dokonce čelíte blížící se smrti? Smrt může být i velkým a důležitým tématem. Můžeme se společně podívat na tuto tíživou otázku a třeba na ní nahlédnout i z jiné perspektivy.

Vztah rodiče a dítěte

Jako děti pozorujeme a zrcadlíme myšlení a chování našich nejbližších. To vše ovlivňuje, jak si interpretujeme svět kolem nás a jak s ním komunikujeme. Vzorce myšlení a chování dítě přijímá velmi často jako správné bez ohledu na to, zda jsou pro něj destruktivní či sebedestruktivní. Dětská zkušenost je často vše, co dítě ví, čemu věří. Každý kolem něj myslí jako on a také se chová stejným způsobem. Zde velmi často leží klíč našich problémů. Chybné vzorce myšlení a chování posléze přesouváme do dospělosti, do vztahu se svými partnery a hlavně se svými vlastními dětmi. Vztah rodiče a dítěte je nejen substrátem našeho duševního zdraví, ale může být klíčem k pochopení sebe sama.​

Integrace psychedelických prožitků

Dnes velmi mnoho lidí experimentuje s psychedeliky, často bez zodpovědného kontextu. Berou si psychedelika sami v nevhodném prostředí. Také se zúčastňují šamanských rituálů, po kterých jsou vypuštěni do světa, aniž by jim někdo pomohl s výkladem prožitku a následnou integrací. Hluboká povaha psychedelického zážitku může být ohromující, provokativní i nejednoznačná. Naše kultura si s tímto tématem neví příliš rady. Prožitky podobného druhu jsou vytěsněné ze společenského prostoru a diskuze. Pro mnoho lidí je těžké tyto hluboké prožitky nejen sdílet, ale i správně uchopit a sloučit s praktickým životem. Integrace je proces, ve kterém člověk ukotvuje poznatky ze své zkušenosti do svého praktického života.

Upozornění: Pamatujte, že psychedelika jsou v naší zemi nezákonná. Nemohu vám pomoci najít psychedelickou asistovanou terapii nebo řízená sezení.
logo
Ceník

Doporučená cena je 1200 Kč za sezení. Pokud jste ve finanční tísni, jsem ochoten se s vámi domluvit na ceně, která bude pro vás dostupná.

logo

KONTAKT

jirkamucha01@gmail.com