Kdo jsem - co jsem?

Narodil jsem se léta páně 1977. Byl jsem vhozen do toho světa na planetě Zemi, na území, které někdo ohraničil a nazval jej Československo - dnes už jen Česko. Během mé životní pouti se ze mě stal hudebník, zpěvák, umělec, přemýšlitel, autor, žák i učitel. Jsem také partnerem, synem dvou rodičů i otcem tří dětí, bratrem dvou sester, člověkem chybujícím, avšak vědomým si dokonalosti, která nás přesahuje a současně námi prostupuje. Jsem člověkem, který rád hloubá, analyzuje, ale zároveň věčně dětinským, jednoduchým, milujícím radost a hru života. Jsem samotář, co miluje lidi a společnost těch se kterými může sdílet. Miluji učení. Miluji svobodu. Ochotně předávám dál vše, co jsem se naučil a poznal. Mou životní filozofií je princip nenásilí, nezraňování. Věřím v lásku jako v nejsilnější zbraň.

Moje filozofie

Mojí cestou je nenáboženská, racionální spiritualita, ve které rozum a duchovní prožitky nejsou postaveny proti sobě. Tato cesta zahrnuje sebeobjevování, prozkoumávání sebe i světa; prožívání, naslouchání, dotazování se a hledání odpovědí. Jsem skeptický a kriticky zkoumám různé “pravdy”, které ke mně přicházejí, zvláště přijdou-li mi tyto “pravdy” škodlivé a nerozumné. Někdy podrobuji kritice i náboženské systémy. Náboženství a řada ideologií nám často nabízí konkrétní odpovědi na velké otázky a často poskytují přesný plán našeho života, který slibuje na konci spásu, život v nebeském “Disneylandu” či dokonalou společnost. I já si kladu velké existenciální otázky, ale odkrývám je postupně a jsem ochoten si přiznat, že ne na všechny znám odpověď. Snažím se udržovat přátelství s nejistotou a nevytvářet si jakékoliv představy o vlastním osvícení. Jako základní varovný signál je pro mě  jakýkoliv kult “osvícené osobnosti”, učitele či vůdce s atributem “neposkvrněného charakteru”. Přijmout učitele či vedení je v zásadě v pořádku, neboť druhý extrém je domnívat se, že si ke všemu dojdeme sami bez vnější pomoci. Je však potřeba být pozorný a snažit se vyvarovat  nekritickému přijímání nerozumných názorů přicházejících od “velkých” učitelů a autorit.

 

SPIRITUALITA

 

Moje metafyzické nahlížení na svět je postavené na principu, který by se dal nazvat pluralitou v jednotě. Už staří indičtí filozofové se jej pokoušeli definovat a nazývali jej různými jmény – višištadvaita, dvaitadvaita či bheda-abheda. Na rozdíl od paradigmatu současných duchovních směrů, podle nichž je v důsledku vše neoddělená jednota (tudíž všichni jsme jedno), se přikláním ke stanovisku, že pluralita a jednota nejsou protiklady, které spolu soupeří. Ba naopak, koexistují spolu a fungují jako dva vzájemně se doplňující atributy. Tyto dva atributy spojuje síla, které říkáme láska. Tato doslova magická síla se v různé míře kontaminace projevuje ve všech aspektech našeho života. Každý jsme unikátní atomickou individuální jednotkou, která existuje věčně a která je se vším spojena nepochopitelnou živoucí silou. Jednota tedy naznačuje toto spojení, ale nenarušuje unikátnost každé individuality. Objevování a extrahování esence lásky, oddělování lásky od ne-lásky, nás vede k hlubšímu a esenciálnějšímu pochopení naší existence. Filozofie nás může nasměrovat, ale není v její kapacitě dotknout se té nejhlubší skutečnosti. Filozofie nám pomáhá rozlišovat, definovat, vyvarovat se chyb, pochopit morální stránku a různé aspekty tohoto světa.

 

NENÁSILÍ

 

Mojí hlavní filozofií je princip nenásilí, který přirozeně vychází z lásky a soucitu. Samozřejmě, že jsme v tom všichni nedokonalí, přesto si v sobě udržuji pochopení nenásilí jakožto základního pilíře, na kterém je vystaveno moje vnímání morálky. Z toho vychází i můj zájem o přirozené právo a morálku (často chybně interpretované termíny), které nadřazuji nad jakýkoliv lidský zákon.

 

VZDĚLÁVÁNÍ – PSYCHOLOGIE

 

Věnuji se také inovativnímu a svobodnému vzdělávání, psychologii, vývojové psychologii. Spolupracuji s experty, svobodnými školami a snažím se v této oblasti dělat osvětu pomocí psaní, pořádáním besed a přednášek. Co je to svobodné vzdělávání nebo také sebeřízené vzdělávání? Je to velmi jednoduchý, funkční a ověřený princip – v podstatě jakékoliv vzdělávání, které je vedeno vnitřní motivací, nikoliv z vnějšího nátlaku. Je to vzdělávání bez vnějších manipulativních metod jako jsou tresty, hodnocení, vyhrožování, srovnávání. Své vlastní děti nikdy nenutím do školy, ani se učit. Osobně nemám žádné konvenční vzdělání a nemám dokončené ani vzdělání základní.

 

PSYCHEDELIKA

 

Psychedelika jsou látky, kterým dělám velmi často advokáta, neboť stále většina lidí řadí tyto látky do kategorie škodlivých drog. Snažím se tedy v rámci svých možností o osvětu a společenskou destigmatizaci těchto mimořádně zajímavých látek. Psychedelika jsou pozoruhodným nástrojem, který může být nápomocný v mnoha oblastech – mají řadu zdravotních benefitů, pomáhají lidem s úzkostmi a depresí, pomáhají v oblastech seberozvoje a spirituality. Ve staré Indii se tyto látky nazývaly óšadhi a byly nedílnou součástí jógové praxe. Psychedelika jsou však nástrojem, jehož používání by mělo být vždy spojeno s určitým zodpovědným kontextem a prací na sobě.

 

HUDBA

 

Avšak je to hudba, která vyplňuje v mém životě to nejdůležitější. Nevím, jak o hudbě mluvit či psát. Hudba je pro mě nejvyšší meditací, je pro mě spojením lidského a nesmrtelného světa. Hudba plní moje nejhlubší potřeby a odpovídá mi na ty nejdůležitější otázky. Tvoření hudby je jednou z největších radostí mého života. Jsem odchován Beatles a hudbou šedesátých let. Dnes nejraději tvořím hudbu mimo jakékoliv žánrové hranice. Rád pracuji s orchestrálními, psychedelickými a etnickými zvuky. Miluji tvoření výrazných melodických linek, kontrapunktů, harmonií. Inspirací je mi vše, od staré renesanční, barokní až po soudobou hudbu. Více detailů najdete na stránce “hudba”.

 

Jirka 😉