Články

VĚZEŇSKÝ EXPERIMENT S PSILOCYBINEM. Aneb trampoty profesora Learyho
Nedávno jsem na Facebooku zcela spontánně sdílel příběh o studii s psilocybinem, která se odehrála...
Read More
MATERIÁLNĚ DUCHOVNÍ DICHOTOMIE
Materiálně-duchovní dichotomie je jedním z nejzákladnějších a nejpevnějších přesvědčení, na nichž je...
Read More
432 Hz - duchovní frekvence?
Určitě jste už slyšeli o magické frekvenci 432 Hz, která má být přirozenou frekvencí vesmíru, na rozdíl...
Read More
PSYCHOPAT A SÍLA LÁSKY
James Fallon je americký neurovědec a profesor psychiatrie. Fallon se v rámci výzkumu zabýval profilem...
Read More
EXISTUJÍ OSVÍCENÍ DUCHOVNÍ MISTŘI?
Pokud nejste osvícení, jak můžete vědět, co je osvícení a kdo je osvícený? Odvážím se říct, že osvícené...
Read More
BÝT SÁM SEBOU!?
Jeden z mých oblíbených veršů Bhagavadgíty říká: „Je lepší dělat to, co je naší přirozeností, byť...
Read More
ŽENSKÁ PRSA V INDII
Věděli jste, že v Indické společnosti chodily ještě nedávno ženy na veřejnosti s odhalenými ňadry? Zejména...
Read More
HRA A NÁBOŽENSTVÍ
Četl jsem vynikající článek o náboženství od mého oblíbeného vývojového psychologa Petera Graye. Peter...
Read More
BRAHMAN A ATEISMUS VE STAROVĚKÉ INDII
Indická filozofie a náboženství vychází zčásti z učení Véd, jejichž vznik se datuje asi čtyři tisíce...
Read More
TAJEMSTVÍ SAHADŽÍJŮ
Bengálští sahadžíjové jsou výraznou tradicí, o které se však mimo Bengálsko a Indii málo ví a píše. Duchovní...
Read More
PSYCHEDELIKA NEJEN V LÉKAŘSKÉ PRAXI
O psychedelikách se stále častěji hovoří jako o revoluční léčbě, která je příslibem pro pacienty s vážnými...
Read More
NÁBOŽENSTVÍ vs. SPIRITUALITA
Abych předešel nejasnostem, dovolte mi nejprve vyladit terminologii. Koncept náboženství má variabilní...
Read More
MYSTICKÁ ZKUŠENOST V KOSTCE
Pojem „mystická zkušenost“ může narážet na nedůvěřivé reakce ze strany racionálně smýšlejících jedinců,...
Read More
LSD A DĚTI S PSYCHOTICKÝMI PORUCHAMI
ÚVOD Podávání psychedelik dětem může znít hrozivě a pro velkou část společnosti to bude jistě velmi...
Read More
ŠUNJA / PRÁZDNOTA – HISTORIE, KONTROVERZE, VÝKLAD
Šunjavada, šunjata, prázdnota, nula – to vše jsou pojmy související s některými školami buddhismu...
Read More
NEZNÁMÁ NEDUALITA
V tomto článku se zaměřím na hlubší zkoumání neduality a na to, které představy o ní jsou platné a které...
Read More
ZA ZRCADLEM MÁJI: POCHOPENÍ NEDUALITY A ILUZE
Princip nedualismu se těší značné popularitě a představuje základní paradigma mnoha současných filozofických...
Read More
EGO - ROZPUŠTĚNÍ EGA & JÓGA
Ego je pocit sebe sama. Ego je latinský výraz pro “já”. Ego je naše základní identita. Když...
Read More
NE TOXICKÉ VÝCHOVĚ
Beatles nazpívali krásnou píseň She’s Leaving Home na svém epickém albu Sgt Pepper. Píseň byla...
Read More
PROČ NEPIJU ALKOHOL
Drogy a alkohol je krásný téma, na kterém se dobře ilustruje nakolik je naše utváření názoru racionální...
Read More
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY
Co je Bůh, jaký to má všechno smysl? Pokud nás Bůh stvořil a zároveň je vševědoucí, všedobrý, láskyplný...
Read More
PSYCHEDELIKA NEJSOU DROGY
Řekne-li se drogy, zpravidla se mnoha lidem v hlavě rozsvítí varovný signál s nemilosrdným...
Read More
POD MASKOU...
Jednou z nejzákladnějších lidských potřeb je touha porozumět jeden druhému. Neobyčejná skutečnost, že...
Read More
ROZUM A SPIRITUALITA
Nedávno jsem měl možnost zúčastnit se meditačního soustředění, během něhož se probíral vztah mezi rozumem...
Read More
INDICKÁ PSYCHOLOGIE - TŘI GUNY
Článek pochází z mojí připravované knihy Indická psychologie. Pro tento blog jsem však text upravil a...
Read More
NEJČASTĚJŠÍ DISKUZNÍ FAUL
V debatách se nezřídka stává, že jednotlivci používají různé chybné argumenty ve snaze podpořit svůj...
Read More
HMOTA A VĚDOMÍ Z POHLEDU INDICKÉ FILOZOFIE
Je vědomí produktem hmoty, nebo naopak? Hmota jako základ vědomí je pro mnohé nemyslitelná a nelogická...
Read More
INTEGRACE ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ – TŘI PRINCIPY YÓGY
Připravuji nyní články, ve kterých chci představit psychologii starého systému sánkhji, což je pozoruhodné...
Read More
LÁSKA
Láska, podobně jako smrt, je tabu, o kterým se často stydíme mluvit. Když říkáme, že láska je transformující,...
Read More
DNJÁNÉŠVAR
Vždy se s radostí pouštím do psaní o důležitých osobnostech indické kultury a spirituality, které...
Read More
PSYCHEDELICKÁ TERAPIE V UNDERGROUNDU
Účelem tohoto článku není podněcovat nikoho k užívání ilegálních látek, ale informovat ty, kteří...
Read More
NEJSME TĚLO
Ve východních nábožensko-filozofických tradicích panují rozmanité pohledy na otázku konečné reality....
Read More
SPIRITUÁLNÍ KRIZE
Známe pojem psychospirituální krize. Spirituální krize je velké téma, které se postupně dostává i do...
Read More
ZTRÁTA INTEGRITY
Ptal se mi kamarád, proč vlastně píšu. No přece pro radost. Je to koníček, relaxace. Baví mě to. A proč...
Read More
PŘÍBEHY ŽEBRÁKA DŽÍRÁNA I
DŽÍRÁNOVO SETKÁNÍ S VŠEMOHOUCÍM Chodil žebrák Džírán po světě a upřímně hledal Boha. Ptal se všech,...
Read More
VEDANTA DESIKA
VELIKÁN MEZI FILOZOFY Vedanta Desika (1268–1369) je jedním z nejpozoruhodnějších filozofů Indie....
Read More
ENTROPICKÝ MOZEK
Co je to entropie? Entropie ve fyzice je míra neuspořádanosti. Zjednodušeně řečeno – entropie je měřítko...
Read More
PROČ NESOUDIT DRUHÉ
Proč nesoudit druhé a nepoužívat argument na osobu? Každý se dopouští nějakého soudu. Mnoho lidí o sobě...
Read More
IKIGAI
生き甲斐 Princip Ikigai, navzdory svému orientálnímu původu je zcela prostý, univerzální a přesahující...
Read More
ANDAL
Andal byla jedinou ženou mezi dvanácti alváry (tím se označovala skupina básníků, kteří působili mezi...
Read More