PSYCHEDELICKÁ TERAPIE V UNDERGROUNDU

Účelem tohoto článku není podněcovat nikoho k užívání ilegálních látek, ale informovat ty, kteří se již sami ze své vůle rozhodnou psychedelickou látku užít. Záměr je dát informace, které povedou k minimalizaci rizik.


PROBLÉM ILEGALITY

Svět zasáhla nová vlna psychedelické renesance, téma psychedelik se dostává do mainstreamových médií, obnovují se výzkumy po celém světě a s tím přirozeně narůstá popularita a zájem veřejnosti o tyto látky. Čím dál častěji se setkávám s lidmi, kteří ochotně podstupují psychedelické sezení s undergroundovými průvodci. Z jejich vyprávění se zdá, že někteří průvodci mají zodpovědný přístup, zatímco jiní se chovají neeticky.

Bohužel jakákoliv manipulace s psychedeliky je ve většině zemí protizákonná. Ač si můžeme myslet, že je za tím dobrá vůle vládnoucích elit chránit nás od všeho špatného, skutečnost je taková, že globální válka proti drogám je obrovským selháním. Represivní zákony natropily více škody než užitku, jsou neefektivní. Vidíme, že neodrazují uživatele a navíc jako bonus uměle generují další vrstvu kriminality ve společnosti.

Bohužel represe má neblahý vliv na zvýšení rizik. V ilegálním prostředí je těžké terapeuta ověřit, získat si na něj reference či jinak otestovat kvalitu jeho práce. Mnoho undergroundových terapeutů a průvodců jistě nabízí dobré služby a někteří z nich mohou mít hlubší pochopení do lidské duše než certifikovaný psycholog či zdravotník. Problém však je, že v undergroundovém prostředí je velmi snadné se stát obětí nepoctivce a neetického zacházení. Tyto věci by se ve svobodnějším prostředí samozřejmě mnohem snáze řešily.PŘÍBĚHY

Jak mezi všemi těmi psychedelickými kauči, sittery a šamany rozeznat ty správné a na co si dát pozor?

Slyšel jsem už mnoho příběhů, nad kterými mi zůstával rozum stát. Sám jsem byl v devadesátých letech účastníkem pseudošamanské ceremonie, ze které se jeden člověk dával rok dohromady. Lidé mi vypráví příběhy o svých zážitcích s šamanskými ceremoniemi, kde o ně bylo velmi špatně postaráno. Jednou, během jakési hromadné seance, museli účastníci odejít každý do svého stanu, protože začalo pršet a to ve chvíli, kdy účinek látky dosahoval svého vrcholu.

Jindy se mi kamarád svěřil, že se účastnil rituálu s posvátnou látkou. Bohužel akce byla znenadání přerušena, zatímco účinek látky ještě dozníval. Šaman zkrátka odjel, musel totiž prostor vyklidit do určité hodiny. Účastník pak čekal venku do pozdních hodin, než účinek zcela vyprchá, aby mohl nasednout do auta a vrátit se domů.

Několik lidí v mém okolí zažilo hlubokou psychickou desorientaci po zážitku s psychedelickou látkou 5-MeO-DMT. Přitom psychické potíže by nemusely nastat, pokud by facilitátor byl více zodpovědný a s lidmi uměl pracovat. Jenže prý byla fronta, velký zájem a na každého člověka byl čas pouze půl hodiny.

To jsou příklady, jak se to nedělá a na co se můžete případně svého šamana zeptat, pakliže se na něco podobného chystáte poprvé. Slyšel jsem příběhy o sexuálním zneužívání (naštěstí ne od nikoho z mého okolí). Ne, psychedelika nejsou tantrickým rituálem k odblokování vašich traumat.

PTEJTE SE SVÉHO ŠAMANA

Než se vydáte s někým, kdo vás chce provést jinými světy, ptejte se:

  1. Je zajištěno po celou dobu prožitku bezpečné a nerušivé prostředí?
  2. Bude o mě postaráno v případě náročného prožitku?
  3. Bude zajištěn prostor ke zpracování prožitků poté, co účinek vyprchá?

Mnoho lidí hledá sittery na internetu, velmi často ve FB skupinách. Pokud se vám ozve průvodce, který vám nabídne své služby, aniž by vás znal, jedná se zřejmě o nezkušeného amatéra. Zkušený a moudrý sitter si uvědomuje, že vzhledem k současné legislativě je takové nabízení velmi riskantní a hloupé. A na co si dát ještě pozor?

  • Pokud vám kdokoliv nabídne psychedelické sezení, aniž by s vámi provedl hlubší rozhovor, prodiskutoval váš zdravotní stav, léky, které berete, vaší psychickou stabilitu, můžete si být jistý, že se jedná jen o laciného prodavače.
  • Snažte se získat nějaké reference na undergroundového terapeuta a jeho práci.
  • Jako varovný signál bych vnímal, pokud sám sebe bude vychvalovat, vnímat svoji roli nafouknutě a přemlouvat vás k účasti na jeho kurzu, terapii, rituálu atd.
  • Poslouchejte intuici. Pokud budete cítit, že něco není v pořádku, je dost možné, že tomu tak je.
V některých zemích jsou psychedelické terapie legální. Fotografie z Mexika ukazuje legální psychedelickou terapii pro manželky válečných veteránů z USA.


PSYCHEDELIKA JAKO NÁSTROJ K LÉČENÍ

Ze všech možných stran se čím dál častěji ozývá hlas ve prospěch psychedelik, jakožto nového zázraku pomáhajícího lidem z psychických potíží. S tím se samozřejmě zvedá mohutná vlna zájmu lidí, kteří v psychedelikách vidí nadějnou alternativní cestu k vyřešení svých potíží. Bohužel oficiální lékařská služba s těmito látkami nepracuje, a tak přirozeně tito lidé hledají pomoc mezi undergroundovými terapeuty.

Problém je, že práce s duševně nemocnými lidmi se dost zásadně liší od zážitkových a seberozvojových ceremonií. Zvláště lidé s depresí a úzkostmi vyžadují velmi individuální a důkladnou péči. Zpravidla u nich nestačí jedno sezení. Je potřeba se jim zevrubně věnovat a pomáhat jim s rozklíčováním prožitku. To vše vyžaduje hodně času a určité znalosti, zkušenosti a empatii.

Hledáte-li v psychedelikách pomoc k řešení svých duševních problémů, je potřeba v tomto kontextu pamatovat na to, že psychedelika nejsou klasickým lékem, zázračnou bylinou, která za vás odvede nějakou práci. Je to přesně naopak. Psychedelika vás s vaší bolestí a jejími příčinami budou konfrontovat. Psychedelika nejsou lékem, jsou pouhým nástrojem usnadňujícím pozorování vnitřních obsahů a reality. Psychedelika jsou jen klíčem, který odemkne některé komnaty, do kterých běžně nemáte přístup. Nechají vás do nich na chvíli vstoupit a prozkoumat je. To, co uzdravuje, nejsou látky, ale způsob, jak se s nimi pracuje. Látka umožní hlubší vhled, ale fundamentální je jak s prožitkem a informacemi, které získáte, naložíte.

Hledáte-li undergroundového terapeuta k řešení svých psychických potíží, měli byste vědět, že potřebujete více individuální přístup. Nepřijímejte pozvání na hromadné ceremonie, kde není zajištěna individuální péče. Terapeutické sezení by měli vést aspoň dva lidé. Ideálně muž a žena. Je potřeba si před sezením domluvit jasná pravidla, týkající se doteků, hranic, etiky a dalších zásad.

Některé látky jako LSD mají několikahodinovou účinnost s velmi dlouhým dozníváním, což má své výhody i nevýhody. Každopádně to nutně vyžaduje klidné zázemí po celou dobu účinku. Pro takové látky je potřeba mít vyhrazen celý den, včetně druhého dne, kdy by měl terapeut s vámi prožitek rekapitulovat a pomoci vám ho ukotvit do praktického života. Pokud vám není schopen zajistit takovou péči, bral bych to jako varovný signál.

Terapeut by vás měl co nejvíce zasvětit do prožitku. Pamatujte, že ani profesionálně vyškolený terapeut s diplomy vás nemůže naplnit absolutní nadějí, že psychedelické sezení vaše problémy vyřeší. Měl by vám pouze vysvětlit jaký je potenciál sezení, co vás čeká, jaké mohou nastat situace. Pokud vám někdo nabídne psychedelika jako stoprocentní řešení, berte ho spíš jako snílka než zkušeného průvodce.

Práce s psychedeliky je stále v plenkách. I zkušení terapeuti jdou někdy cestou pokus omyl. Každý zkušený průvodce je zároveň do jisté míry nezkušený a dělá chyby. To je přirozené. Mohou být různé přístupy a různé metody, o žádné se nedá říct, že je jediná a správná. Všichni terapeuti a průvodci se neustále učí a každé sezení je pro ně nová škola. Průvodce by měl být nohama na zemi, uvědomovat si svoji nedostatečnost a měl by mít jistou dávku pokory. Pokud se bude prezentovat jako probuzený či osvícený, i to by pro vás mohl být jistý varovný signál.

Buďte tedy extrémně opatrní, než se svěříte jakémukoliv člověku, který vám nabízí sebe jako průvodce, šamana či terapeuta. Ne vždy budete schopni odhalit varovné signály, pokud se v tomto prostředí pohybujete nově.

Děkuji za přečtení a snad to někomu pomůže. Máte-li další návrhy, doporučení, zkušenosti, ať negativní tak pozitivní, napište mi nebo se klidně o tom podělte v komentářích. 😉

Jirka

3 thoughts on “PSYCHEDELICKÁ TERAPIE V UNDERGROUNDU”

Comments are closed.