POD MASKOU…

Jednou z nejzákladnějších lidských potřeb je touha porozumět jeden druhému. Neobyčejná skutečnost, že každý z nás je zcela unikátní osobností, činí z této snahy o poznání trvalý, krásný a nikdy nekončící proces.

✺✼✺

Je ale několik důvodů, proč toto vzájemné poznávání selhává. Jedním z nich je lež, která je často jako nezdolná zeď postavena mezi námi. Touto lží ale nemyslím jen verbální lhaní, ale vrstvy, kterými zakrýváme naši skutečnou identitu.

✺✼✺

Strach z odhalení sebe sama je důvodem, proč se skrýváme, nasazujeme masky, abychom zapadli a neukazovali sebe sama. Bojíme se ostatním ukázat, kdo jsme. Jsou obranným mechanismem naší zraněné duše.

Tyto masky a vrstvy našich falešných identit jsme si vytvořili v době dětství, kdy být sám sebou nebylo výhodné a bezpečné. Potřeby dítěte byly totiž chybné. Už ve školce nám říkali, zapoj se, buď poslušný, buď takový a makový. A protože jsme toužili po přijetí, navykli jsme si hrát role, které po nás druzí chtěli a které byly podmínkou našeho přijetí a lásky.

✺✼✺

Hrajeme všemožné role, zatímco někde hluboko skrýváme své vlastní já, o kterém už ani nevíme, že ho máme. Ono se občas ozývá. Ale my ho schováme, zapijeme ho, zajíme ho, zatelevizujeme ho, zapolitikujeme ho, hodíme na něj deku. Máme strach. Co když ostatní odhalí, kdo jsem? Co když i já odhalím, kdo jsem?

✺✼✺

Můj oblíbený Martin Luther King kdysi řekl: “Lidé se navzájem nenávidí, protože se jeden druhého bojí, a bojí se jeden druhého, protože se neznají…”

Neznají se proto, že se bojí projevit sebe sama. Bojí se, že budou souzeni, zesměšňováni, nepřijati. Tvrdé, cynické ochranné slupky a masky nás mají chránit, aby nás okolní svět přijal.

✺✼✺

A pod všemi těmi maskami se skrývá duše, která se chce projevit. A projevem této duše je láska. Můžeme si být jisti, že jakýkoli projev nenávisti, vůči komukoli byť nepříteli, nepochází nikdy z hloubi duše.

Martin Luther King také řekl: „Láska je nejmocnější silou společenských změn. Je klíčem k překonání nenávisti. Tma nemůže vyhnat tmu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.“ King také napsal: „Láska a nenásilí je jediná síla, která dokáže proměnit nepřítele v přítele. Cílem nenásilí je vykoupení a smíření. Cílem nenásilí je vytvoření milované společnosti… Proto je důležitý i soucit a porozumění vůči nepřátelům a odpůrcům.“

✺✼✺

Nenávist k druhým jen živí nenávist a zaručeně nás zavede do temných sfér existence. Nějak věřím, že láska a porozumění souvisí s odložením masek, přetvářek, naší důležitosti a falešných rolí. Protože nějak cítím, že pod vším tím harampádím je v každém člověku – úplně v každém člověku bez výjimky – něco opravdu krásného, křehkého, cenného a křišťálově čistého, co je třeba vidět a ukázat, a co je potřeba sytit a povzbuzovat.