NEJČASTĚJŠÍ DISKUZNÍ FAUL

V debatách se nezřídka stává, že jednotlivci používají různé chybné argumenty ve snaze podpořit svůj postoj. Nechci je ale všechny vyjmenovávat; konec konců bylo o nich napsáno již mnoho článků. Rozhodl jsem se ale jeden z nich podrobněji rozebrat, neboť se jedná o argumentační chybu, která je frekventovaně používaná a je ze všech nejzákeřnější. Je to argument k osobě nebo také argument na osobu, často nazýván latinsky ad hominem. Jedná se o logický klam, který dokáže často účinně zmařit jakýkoli pokus o produktivní debatu.

Argument k osobě je útočný argument, i když se tak nemusí hned jevit. Mnozí jedinci jej často používají s domněním, že vedou správný způsob debaty. Často může být maskován jako regulérní argument či „přátelská rada“.

Co je to argument k osobě?

Je to situace v diskuzi, kdy se debatér zaměřuje spíše na osobu, se kterou argumentuje, než na argument samotný. Jedná se o logickou chybu a manipulaci, která podkopává platnost argumentu. Místo toho, aby se diskutující zabýval podstatou argumentu, snaží se zdiskreditovat osobu, která argument předkládá tím, že napadá její charakter, motivy nebo poukazuje na nějaké osobní vlastnosti či nedostatky diskutujícího.

JAKÉ JSOU DŮVODY JEHO POUŽÍVÁNÍ?

 • Je to snadný způsob, jak odvrátit kritiku nebo napadnout oponenta, aniž by se jedinec musel zabývat podstatou jeho argumentů.
 • Lidé mohou tento argument používat také tehdy, když mají pocit, že jejich vlastní argumentace je slabá nebo nemají dostatečné důkazy, a chtějí od toho odvést pozornost napadáním osoby, která argumentaci předkládá.
 • Někteří si často jiné názory berou osobně. Člověk se může cítit ohrožen silným názorem, který nějakým způsobem nabourává jeho vnitřní přesvědčení a jistoty; může proto nabýt pocitu, že silný názor je veden proti němu a ten, který takový názor prezentuje je pro něj ohrožením.
 • Dalším důvodem je neznalost diskuzní etiky a síla zvyku používání tohoto argumentu. Mnoho lidí netuší, že argument na osobu je logický omyl. Lidmi je dnes a denně používán s domněním, že jde o legitimní způsob argumentace.

PŘÍKLADY TAKOVÝCH ARGUMENTŮ

Je několik způsobů argumentu na osobu. Tím nejvíce typickým je snaha osobu urazit pomocí hanlivých a urážlivých výrazů: „Jsi idiot, tvůj názor je blbost“. Zde se asi všichni shodneme, že takový argument je útočný, chybný a v diskuzi neproduktivní. Existují však i způsoby osobní argumentace, které na první pohled nemusí vypadat jako útok. Někdy může být takový útok nepřímý, když například člověk útočí na okolnosti nebo zázemí diskutujícího:

 • „Jsi bohatej, takže to nikdy nemůžeš pochopit“
 • „Očividně jsi nečetl celé dílo autora, jinak bys toto netvrdil“
 • „Od té doby, co chodíš do kostela, říkáš samé bludy
 • “V životě jsi nebyl v kostele, takže naší víru nemůžeš nikdy chápat”

Typické je také poukazování na nějakou kontroverzní minulost osoby nebo na charakterové vady diskutujícího či způsob jakým své názory jedinec prezentuje:

 • „Z tvého projevu je poznat egoismus a nafoukanost”
 • „Snažíš se jen každého poučovat“
 • „Myslíš si, že máš ve všem pravdu“

Všechny tyto způsoby argumentů na osobu mají pouze jeden cíl, získat v diskuzí výhodu tím, že se odvede pozornost od argumentu a přenese se na osobu.

Argument na osobu může působit i přátelsky, a o to víc je manipulativní:

 • „Mám tě Franto moc rád, ale myslel jsem si, že jsi chytřejší. Býval jsi vždy tak inteligentní a výjimečný člověk.“

Další nepřímý způsob útoku má za cíl podlomit úroveň samotného argumentu, aniž by se argument vyvrátil:

 • „Dřív tvé názory byly aspoň vtipné“
 • „To je tak hloupý argument, že nemá smysl se jím zabývat“
 • „Jak může člověk jako ty tvrdit něco tak hloupého?“

Snahou všech těchto způsobů je lidi přesvědčit, že názor osoby je nedůvěryhodný, protože osoba má mnoho defektů, je hloupá, nerozumí tématu, ačkoliv nedochází k vyvrácení samotného argumentu oponenta.

JAK SE ARGUMENTU NA OSOBU VYVAROVAT?

Argument proti osobě je v diskuzi neplatný a chybný. Když diskutujete s lidmi opačných názorů, pamatujte, že různé názory nemusí nutně znamenat osobní konflikt, ale mohou naopak vést k vzájemnému obohacení. Konfrontace s jiným názorem nás může mnohé naučit. Můžeme se naučit, jak lidé přemýšlejí, o čem přemýšlí a lépe se do nich vcítit. Můžete se naučit toleranci a přijímat lidi s odlišným způsobem uvažování. Disputace je také skvělý způsob, jak si procvičovat mozek. Ve skutečnosti střet různých názorů nemusí vůbec vést ke konfliktu a může být někdy i zábavný.

Místo kritiky osoby kritizujte ideu, se kterou nesouhlasíte. Místo zaměření se na osobu, se kterou diskutujete, se zaměřujte na samotný argument a snažte se uvést důkazy nebo logické úvahy, které jej podpoří nebo vyvrátí.

Zvláště pro esoteriky a duchovní lidi

V diskuzi by mělo platit, že je jedno, zda ten, s kým diskutuji je či není duchovně realizovaný. Pokud si člověk neumí obhájit svůj názor na základě rozumu, nemá diskuze smysl. Vést elitářskou diskuzi a obhajovat si názor na základě toho, že mám duchovnější realizace, fialovější auru či mám přístup k posvátnějším zdrojům poznání než ten druhý, je slepá ulička a klamný způsob vedení diskuze.

Není dokonce ani důležité, zda je diskutující egoistický, pyšný, necharakterní, protože to je subjektivní věc. Navíc nepokorný a egoistický člověk může klidně vnést do diskuze rozumný názor, a pokorný člověk může říkat bludy. Diskuze neslouží k porovnávání charakteru vzájemných diskutujících.

JAK NA TAKOVÝ ARGUMENT REAGOVAT?

Zde je několik kroků, kterými se můžete řídit:

 • Poukažte na to, že argument je chybný a nejde k jádru problému. Upozorněte, že se jedná o argumentační klam zvaný ad hominem. Vysvětlete, že argument dané osoby je chybou, protože napadá charakter nebo osobní vlastnosti oponenta, místo aby se zabýval podstatou oponentova argumentu. Můžete osobu vyzvat, aby se zabývala podstatou problému, a předložit důkazy nebo logickou argumentaci na podporu svého postoje, místo abyste se spoléhali na osobní způsob argumentace.
 • Je důležité si uvědomit, že argumenty ad hominem jsou chybné a nepovažují se za platný nebo logický způsob, jak podpořit stanovisko nebo vyvrátit argument protistrany. Poukázáním na chybné argumenty ad hominem a přeorientováním diskuse na podstatu problému můžete pomoci posunout konverzaci produktivnějším a konstruktivnějším způsobem.
 • Pokud váš oponent začne poukazovat na vaše chyby, neobhajujte se! Tím totiž přistupujete na jeho hru. Vysvětlete takovému člověku mírným způsobem, že pokud bude používat ad hominem nebo argument na osobu, diskuze ztrácí smysl a přesouvá se do konfliktu, který nechcete živit.
 • Můžete si tento článek uložit do záložek ve vašem prohlížeči a v případě, že na vás někdo útočí způsobem argumentu k osobě, dejte mu na tento článek odkaz.
 • Nebude-li schopen dotyčný pochopit, že se jedná o chybný způsob vedení debaty a dál bude pokračovat s osobními argumenty, je dobré diskuzi tohoto typu včas ukončit.

Děkuji a doufám, že to pomůže

Jirka

1 thought on “NEJČASTĚJŠÍ DISKUZNÍ FAUL”

Comments are closed.