ŽENSKÁ PRSA V INDII

Věděli jste, že v Indické společnosti chodily ještě nedávno ženy na veřejnosti s odhalenými ňadry? Zejména v oblastech jižní Indie, kde jsou po celý rok vysoké tropické teploty, nebylo setkání s odhalenými ženami na veřejnosti nic výjimečného.

Někteří z vás možná slyšeli o Nageli v indické Kérale – spor o daně z prsou žen z nízkých kast. Podle některých zvěstí musely ženy z nízkých kast v Kérale platit daň, pokud si zakrývaly prsa. Tyto ženy údajně nesměly na veřejnosti nosit svrchní oděv. Historici však upozorňují, že jde o mýtus. Historické dokumenty a dokonce fotografie, ještě z počátku 20. století dokazují, že odhalená ženská ňadra byla v Indii běžným jevem a bez zahaleného svršku chodily na veřejnosti ženy všech společenských vrstev, včetně bráhmanských žen. Ve starověké Indii bylo pro ženy zcela přirozené pohybovat se na veřejnosti s odhalenými ňadry. Teprve islámské a později viktoriánské mravní normy tento zvyk změnily.

Ve staré indické společnosti nebyla žádná část lidského těla tabuizována a ženská ňadra nebyla sexualizována. Tradiční indická definice cudnosti byla stejná pro muže i ženy. Spodní část těla bývala vždy zakryta, ale v žádných náboženských textech Indie není žádná zmínka o zakrývání ženské hrudi. Hinduistická literatura je plná jasných odkazů na ženská prsa bez vulgárního kontextu. Ženská prsa byla považována za zdroj výživy, péče a lásky. Prsa byla symbolem ženskosti, stejně jako u mužů to byly ramena nebo paže. I ženy v severní Indii si ňadra zakrývaly jen velmi spoře.

Současná hinduistická společnost se zdá být v otázce sexu poměrně konzervativní, ale nebylo tomu tak vždy. Ze staroindických textů je zřejmé, že Indie byla v této oblasti velmi otevřená a sex a erotika nebylo žádným tabu. Silný erotismus byl dokonce součástí řady náboženských tradic. I významné bohyně jsou mnohdy zobrazovány s odhalenými ňadry. V nejstarších hinduistických záznamech, jako je Rig Véda, můžeme také vidět, že starověká hinduistická společnost byla velmi tolerantní, ženy měly vysoká práva, sami si vybíraly své partnery a dokonce vykonávaly funkce kněžek (rišiky).

Příchod křesťanů, muslimů a nakonec dlouhá éra viktoriánské moci měnili v Indii definice mravnosti. Na rozdíl od staré formy hinduismu, kde nejen prsa, ale obecně sexuální anatomie byla probíraná bez cenzury, abrahámovské společnosti se staly extrémně rigidními ohledně sexuality a cudnosti. Křesťanské a islámské standardy mravnosti vyžadovaly, aby ženy zůstaly plně zahalené a to často včetně rukou a hlavy. Pohled na ženská prsa byl považován za škodlivý a sexuálně provokující. Tato nová norma cudnosti, ve které byla ženská prsa vulgarizovaná, byla v Indii tak dlouho vnucována všem „pohanským masám“, až se stala standardem v samotné hinduistické společnosti.

Nahota ve starém hinduismu nebyla definována stejným způsobem jako dnes. Neexistovalo žádné společenské tabu proti odhalování horní části těla bez ohledu na kastu. Ženy si mohly sundat horní část látky, stejně jako muži. Je mnoho fotografií, dokazující, že ještě ve třicátých letech 20. století, ženy v oblastech, kde nebyl silný vliv Viktoriánské vlády, chodily s odhalenými ňadry.

✿✾✿

Tento článek jsem napsal poté, co jsem se v českých zprávách dočetl o groteskním případu, který se odehrál na jednom městském sídlišti. Vše začalo tím, že se jakási paní opalovala nahoře bez na svém balkoně v domnění, že ji nikdo nevidí. Její balkon byl v šestém patře. Jenže v domě naproti si této odhalené paní všimly děti. Když to matka dětí zjistila, byla hrůzou bez sebe a bez váhání zavolala policii. Podle jejích slov, paní s odhalenými ňadry, ohrožovala psychické zdraví jejích dětí. Policie přijela a necudné ženě přikázala se zahalit. 😃

Kdo vymyslel, že ukazovat mužský prs je v pořádku, zatímco ten ženský je nemorální a škodlivý? Muž může jít po ulici napůl odhalený, pokud je horké počasí. Pokud tak učiní žena, bude okamžitě umravněna příslušnými autoritami.

Bez ohledu na to, jak moc si myslíme, že uvažujeme a jednáme racionálně, liberálně, nezávisle, nenásilně a sekulárně, ve skutečnosti je naše myšlení a chování hluboce řízeno iracionálními starými vzorci naší náboženské minulosti.  

◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦

Pokud si myslíte, že moje práce stojí za to, uvítám jakoukoli formu podpory. Vaše drobné příspěvky mi lépe pomůžou udržet moji práci aktivní a rozvíjet ji dál. Kliknutím na logo PayPalu níže nebo na číslo účtu 2025042011/3030 můžete přispět částkou, kterou považujete za vhodnou.
Díky a s láskou
Jirka